Brom.nu

MVO VERKLARING BROM

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur. MVO betekent voor Brom streven naar een balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu, optimaal welzijn van de werkrelaties en de maatschappij voor een volgende generatie bestendiger achterlaten. Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken.

Daarom informeren wij onze werkrelaties (opdrachtgevers, aannemers, uitvoerders, vakgenoten en leveranciers), dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij werken aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf en betrekken onze werkrelaties in dit proces.

Wij maken transparante afspraken met werkrelaties over de kwaliteit van onze producten en diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.

Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.

Wij beoordelen de sociale impact van onze producten en diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve betreft, zoals frauduleus handelen.

Wij steunen maatschappelijke doelen door giften en sponsoring of door vrijwilligerswerk.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ontmoeten u graag!

Amstelveen, mei 2016.

Jim Brom